Battle of forms – strijd der voorwaarden! (4)

Battle of forms deel 4
FacebookLinkedInE-mail

4- Een nabrander.

In de vorige aflevering van deze serie blogs over algemene voorwaarden* legden we uit dat kleine ondernemers zich soms kunnen beroepen op de onredelijkheid van een bepaling uit door je handelspartner opgelegde algemene voorwaarden.

We hebben nog een flinke nabrander over dit onderwerp, naar aanleiding van een reactie op de vorige blogs. Want ben je als grotere ondernemer nu vogelvrij omdat je niet beschermd wordt door regels die gelden voor consumenten? Het antwoord is: nee.

Je hebt misschien een onderhandelingspositie. Kun je bedenken welke dat is? Het heeft wellicht iets te maken met het feit dat je als elektrotechnicus nogal schaars bent, en best gewild.

Ook is het misschien mogelijk om een beroep te doen op de EU-Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Dat is Richtlijn 93/13/EEG, die een zogenaamde ‘blauwe lijst’ bevat. Dit, naast de zwarte en grijze lijst de we in de vorige blogs noemden. En er is nog een Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EEG), die overigens is overgenomen in de Nederlandse wet en niet rechtstreeks geldt. De twee bovengenoemde richtlijnen zijn te complex om te bespreken in een blog en dat geldt ook voor de daarop gebaseerde rechtspraak.

Overigens: als echt niets meer werkt is er nog een (klein) kansje met een beroep op de (beperkende werking van de) redelijkheid en billijkheid.

Let op: we hebben het inmiddels over de inhoud van de overeenkomst op zich. Dat onderwerp leent zich voor een separate reeks blogs, die ook zullen volgen.

We kunnen ons voorstellen dat het nu gaat duizelen. Wat we bedoelen te zeggen: zoek vooral contact met een jurist voor overleg, als je denkt dat je er financieel belang bij hebt om iets te doen aan de onredelijke voorwaarden van jouw handelspartner.

Maar we zouden het hebben over de vraag hoe je algemene voorwaarden van toepassing verklaart... daarop komen we graag de volgende keer terug.

*Klik hier voor blog #1 - Strijd der voorwaarden! (1)
*Klik hier voor blog #2 - Strijd der voorwaarden! (2)
*Klik hier voor blog #3 - Strijd der voorwaarden! (3)
*Klik hier voor blog #4 - Strijd der voorwaarden! (4)
*Klik hier voor blog #5 - Strijd der voorwaarden! (5)
*Klik hier voor blog #6 - Strijd der voorwaarden! (6)