UPDATE- Webmodule ZZP; oplossing voor contracteren met NEN 3140?

Webmodule zzp nen 3140 elektroraad
FacebookLinkedInE-mail

Al eerder heeft Elektroraad u geïnformeerd over de ontwikkeling van een webmodule om zzp-ers te contracteren*. U weet wel, zzp-ers zijn zelfstandigen zonder personeel.

De webmodule is te vinden via de link Webmodule beoordeling arbeidsrelatie. De pilot duurt tot 11 juli a.s. Tot die tijd kunnen opdrachtgevers zelf controleren of zij niet per ongeluk een dienstverband aangaan met een zzp-er.  Het betreft een pilot; de webmodule is nog in ontwikkeling en heeft GEEN officiële status.

Degene die de webmodule invult, moet een vragenlijst doornemen die een antwoord geeft op de vraag of een zelfstandige op de juiste manier wordt gecontracteerd. Als de module definitief is geworden – en dat is op het moment van verschijnen van dit artikel nog NIET zo – zou de uitkomst ‘geen dienstbetrekking’ tot een opdrachtgeversverklaring leiden, die de opdrachtgever de zekerheid geeft dat hij te maken heeft met een zelfstandige. En dat is natuurlijk belangrijk om te begrijpen of er sprake is van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met werkgeverschap.

Verder is actueel, dat de Hoge Raad** (de hoogste rechter in Nederland) korte metten heeft gemaakt met de verklaring in overeenkomsten waarin staat dat partijen geen arbeidsovereenkomst willen aangaan. De rechter heeft bepaald dat zo’n verklaring niet relevant is voor het antwoord op de vraag of er een arbeidsovereenkomst (en dus afdrachtplicht van belastingen en premies) is. Daar moet iets op worden gevonden in de contracten en daar is men nog over aan het nadenken.

Na afloop van de pilot bepaalt het kabinet of de webmodule definitief wordt ingevoerd. De handhaving op naheffingen door de Belastingdienst in ieder geval tot 1 oktober a.s. opgeschort.

Mocht u te maken hebben met het contracteren van specialisten en meer willen weten over de risico’s daarbij, kijk dan eens naar onze online Cursus Beheer met Beleid.

 

* Zie: Nieuwsbrief Elektroraad september 2020 Webmodule ZZP

** Voor juristen: zie ECLI:NL:HR:2020:1746 waarin de Hoge Raad het volgende overweegt: “Art. 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Indien de inhoud van een overeenkomst voldoet aan deze omschrijving, moet de overeenkomst worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten vallen. Waar het om gaat, is of de overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst. Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, speelt de bedoeling van partijen dus geen rol bij de bij de vraag of de overeenkomst moet worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst.(…) De hiervoor in 3.2.2 bedoelde kwalificatie van een overeenkomst moet worden onderscheiden van de – daaraan voorafgaande – vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Die vraag dient te worden beantwoord aan de hand van de Haviltexmaatstaf. Nadat de rechter met behulp van die maatstaf de overeengekomen rechten en verplichtingen heeft vastgesteld (uitleg), kan hij beoordelen of die overeenkomst de kenmerken heeft van een arbeidsovereenkomst (kwalificatie).”