De Wet Kwaliteitsborging komt er aan!

De Wet Kwaliteitsborging komt er aan!
FacebookLinkedInE-mail

Het is een opmerking waarop vele reacties mogelijk zijn. En dat is op zich ook niet zo vreemd, omdat er eigenlijk nog maar weinig concreets over bekend is. In z’n algemeenheid is het, nu nog wetsvoorstel ‘kwaliteitsborging voor het bouwen’ bedoeld om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en de positie van de particuliere en de zakelijke opdrachtgever te versterken. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk bijvoorbeeld niet volgens de gemaakte afspraken is gebouwd dan heeft, dankzij de inzet van een kwaliteitsborger de opdrachtgever betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Bovendien moet de aannemer zijn klant informeren over de wijze waarop hij verzekerd is tegen de financiële gevolgen hiervan.

Momenteel wordt beleid gemaakt voor gevolgklasse 1; woningen en kleine kantoorgebouwen. Wellicht is dit voor u niet zo interessant, maar de aandacht zal zich hierna gaan richten op gevolgklasse 2 (kantoren en bedrijven) en verder. De op dit moment meest opvallende ontwikkelingen zijn het consumenten- of opleverdossier en de bijbehorende Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 8092). Het na verwachting in 2021 verplichte dossier is iets waar iedereen in de bouw mee te maken zal krijgen. Dit dossier zal alle relevante zaken gaan bevatten rond een bouwwerk, en daarbij kunt u denken aan de installatie- en andere tekeningen en de resultaten van bijvoorbeeld een NEN 1010 hoofdstuk 61 inspectie.

De NPR is momenteel in concept gereed. Maar na het bestuderen ervan ontkomt Elektroraad toch niet aan de indruk dat deze wel érg abstract is geschreven. Hier is dus, voor de verduidelijking van een en ander voor de auteurs van de NPR nog duidelijk wat werk te verrichten.

Elektroraad volgt deze ontwikkeling op de voet en zal u, als daar aanleiding toe is, verder informeren.

Volgend artikel - Update: De Wet Kwaliteitsborging komt er aan!