Hoe staat het met de Wet kwaliteitsborging?

Wet kwaliteitsborging Elektroraad
FacebookLinkedInE-mail
Eerder hebben wij u bericht over de Wet Kwaliteitsborging. Als gevolg van de corona-pandemie heeft de regering besloten om de wet nog even tegen te houden, maar achter de schermen gaan de voorbereidingen door. 
 
De meest opvallende ontwikkeling is het consumentendossier en de bijbehorende Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR 8092). Het consumentendossier zal alle relevante zaken gaan bevatten rond de oplevering van een bouwwerk, zoals de installatie- en andere tekeningen en de resultaten van bijvoorbeeld een NEN 1010 hoofdstuk 61 inspectie. Het dossier dient bij oplevering te worden overgedragen aan de eigenaar van het bouwwerk. De NPR is bedoeld voor consumenten en geldt dus nog niet voor de zakelijke markt. Dat komt omdat de Wet Kwaliteitsborging gefaseerd wordt ingevoerd en de consumentenmarkt als eerste aan de beurt is.
 
Elektroraad heeft de regeling bestudeerd en volgens ons sluit de NPR nog onvoldoende aan bij de wetgeving. We vinden het belangrijk om die mening te delen, want niemand is gebaat bij onduidelijke afspraken in onze branche. Hierin staat Elektroraad niet alleen, want ook de brancheorganisaties hebben dit geconstateerd. Wij zijn benieuwd naar de volgende stap in dit proces en zullen u daarover informeren.